Service Schedule for China(Jun.2018)

 
NANJING SCHEDULE
Feeder VSL ETD Nanjing ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
HENG YU V.1724E 30-May 2-Jun WESTERLAND V.011E (LD)  9-Jun 27-Jun 29-Jun
JIFA BOHAI V.0334E 3-Jun 6-Jun    
HENG YU V.1725E 6-Jun 9-Jun WESTWOOD COLUMBIA 102E (CL) 16-Jun 3-Jul 5-Jul
JIFA BOHAI V.0335E 10-Jun 13-Jun    
HENG YU V.1726E 13-Jun 16-Jun BALLENITA V.001E (BT) 22-Jun 11-Jul 15-Jul
JIFA BOHAI V.0336E 17-Jun 20-Jun    
HENG YU V.1727E 20-Jun 23-Jun WESTWOOD OLYMPIA V.087E (LY) 29-Jun 20-Jul 22-Jun
JIFA BOHAI V.0337E 24-Jun 27-Jun    
HENG YU V.1728E 27-Jun 30-Jun BARDU V.020E (BU) 7-Jul 25-Jul 27-Jul
JIFA BOHAI V.0338E 1-Jul 4-Jul    
QINGDAO SCHEDULE
Feeder VSL ETD Qingdao ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
EASLINE QINGDAO 1822E 1-Jun 3-Jun WESTERLAND 011E (LD) 9-Jun 27-Jun 29-Jun
VINALINES DIAMOND 1005E 4-Jun 6-Jun    
EASLINE QINGDAO 1823E 6-Jun 8-Jun WESTWOOD COLUMBIA 102E (CL) 16-Jun 3-Jul 5-Jul
VINALINES DIAMOND 1006E 11-Jun 13-Jun    
EASLINE QINGDAO 1824E 13-Jun 15-Jun BALLENITA V.001E (BT) 22-Jun 11-Jul 13-Jul
VINALINES DIAMOND 1007E 18-Jun 20-Jun    
EASLINE QINGDAO 1825E 20-Jun 22-Jun WESTWOOD OLYMPIA 087E  (LY) 29-Jun 18-Jul 20-Jul
VINALINES DIAMOND 1008E 25-Jun 27-Jun    
SHANGHAI SCHEDULE (VIA BUSAN)
FEED VSL ETD Shanghai ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
FPMC CONTAINER 10 V.0004E 1-Jun 3-Jun WESTERLAND V.011E (LD)  9-Jun 27-Jun 29-Jun
FPMC CONTAINER 9 V.0022E 2-Jun 4-Jun    
FPMC CONTAINER 10 V.0006E 8-Jun 10-Jun WESTWOOD COLUMBIA 102E (CL) 16-Jun 3-Jul 5-Jul
FPMC CONTAINER 9 V.0024E 9-Jun 11-Jun    
FPMC CONTAINER 10 V.0008E 15-Jun 17-Jun BALLENITA V.001E (BT) 22-Jun 11-Jul 15-Jul
FPMC CONTAINER 9 V.0026E 16-Jun 18-Jun    
FPMC CONTAINER 10 V.0010E 22-Jun 24-Jun WESTWOOD OLYMPIA V.087E (LY) 18-Jul 20-Jul 22-Jun
FPMC CONTAINER 9 V.0028E 23-Jun 25-Jun    
FPMC CONTAINER 10 V.0012E 29-Jun 1-Jul BARDU V.020E (BU) 7-Jul 25-Jul 27-Jul
FPMC CONTAINER 9 V.0030E 30-Jun 2-Jul    
SHANGHAI SCHEDULE (VIA TOKYO)
FEED VSL ETD Shanghai ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Tokyo ETA Tacoma ETA Vancouver
MILD JAZZ V.1822E 1-Jun 4-Jun WESTWOOD VICTORIA V.097E (VT) 7-Jun 20-Jun 22-Jun
       
MILD JAZZ V.1823E 8-Jul 11-Jun WESTERLAND V.011E (LD)  16-Jun 27-Jun 29-Jun
       
MILD JAZZ V.1824E 15-Jun 18-Jun WESTWOOD COLUMBIA 102E (CL) 21-Jun 3-Jul 5-Jul
       
MILD JAZZ V.1825E 22-Jun 25-Jun BALLENITA V.001E (BT) 28-Jun 11-Jul 15-Jul
       
MILD JAZZ V.1826E 29-Jun 2-Jul WESTWOOD OLYMPIA V.087E (LY) 5-Jul 20-Jul 22-Jun
       
XINGANG SCHEDULE
FEED VSL ETD XINGANG ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
QI YUN HE V.0647E 1-Jun 4-Jun WESTERLAND 011E (LD) 9-Jun 27-Jun 29-Jun
XIUMEI SHANGHAI 0282E 3-Jun 5-Jun    
QI YUN HE V.0649E 8-Jun 11-Jun WESTWOOD COLUMBIA 102E (CL) 16-Jun 3-Jul 5-Jul
XIUMEI SHANGHAI 0283E 10-Jun 12-Jun    
QI YUN HE V.0651E 15-Jun 18-Jun BALLENITA V.001E (BT) 22-Jun 11-Jul 13-Jul
XIUMEI SHANGHAI 0284E 17-Jun 19-Jun    
QI YUN HE V.0653E 22-Jun 25-Jun WESTWOOD OLYMPIA 087E  (LY) 29-Jun 18-Jul 20-Jul
XIUMEI SHANGHAI 0285E 24-Jun 26-Jun